Bory Tucholskie

Bory Tucholskie

Flesz-Fakty

Park Narodowy Bory Tucholskie utworzono w 1996 roku. Obj?to tu ochron? powierzchni? 4 798 ha lasów, remedy jezior, pharm ??k i torfowisk. Na obszarze Parku stwierdzono wyst?powanie 144 gatunków ptaków m.in. ?uraw, puchacz, bielik.
Bory Tucholskie arrow Aktualno?ci arrow Imprezy lata 2008
Imprezy lata 2008 Drukuj
Oceny: / 8
KiepskiBardzo dobry 
Sunday, 15 June 2008


5 lipca (sobota)


13.00 - 24.00 Licytacja ??k i sianokosy na Borowiackich ??kach (org. Tucholski Park Krajobrazowy, troche Stowarzyszenie Rezler Wielki Kana? Brdy, Burmistrz Tucholi) Bar?ogi - gospodarstwo agroturystyczne P. Biesek, Wielki Kana? Brdy na odcinku Fojutowo - Bar?ogi.

6 lipca (niedziela)


09.00 - 17.00 XXIII Zawody w Strzelectwie My?liwskim „Z?oty Li?? D?bu” (org. Nadle?nictwo Tuchola z siedzib? w Go??bku) Strzelnica My?liwska im. Jana Wendy w Plaskoszu.
12.00 ?wi?to Patronki Tucholi - msza ?w. (org. Borowiackie Towarzystwo Kultury) ko?ció? pw. ?w. Jakuba Aposto?a.
20.30 ?wi?to Patronki Tucholi - widowisko plenerowe „?ycie i przygody Bart?omieja Nowodworskiego” (org. Borowiackie Towarzystwo Kultury, Burmistrz Tucholi) Park Zamkowy – za Urz?dem Miejskim w Tucholi.


11 lipca (piatek)


09.00 - 17.00 Targi Kolekcjonerskie (org. Grudzi?dzkie Towarzystwo Kolekcjonerów i Mi?o?ników Sztuki Dawnej „Pomorze”) Plac Wolno?ci w Tucholi.
16:00 Park rozrywki rodzinnej (org. Omni Art.) Stadion OSiR w Tucholi
19.00 Uroczyste otwarcie 49. Dni Borów Tucholskich (org. Burmistrz Tucholi) Stadion OSiR w Tucholi.
W programie:
- Wyst?p zespo?u rozrywkowego
- „BIESIADA POLSKA”
21:00 Tajemnice Kopal? w Pile – Noc z archeologi? i histori? regionu (org. BUKO – Stowarzyszenie Mieszka?ców i Mi?o?ników Pi?y nad Brd?) Zabytkowa kopalnia w?gla brunatnego w Pile – dojazd oznaczony w terenie.

12 lipca (sobota)


9:00 – 14:00 XXIV Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyki My?liwskiej i Wie?owej w Tucholi – przes?uchania konkursowe (org. ZSL w Tucholi, Polski Zwi?zek ?owiecki, Burmistrz Tucholi) Plac Wolno?ci w Tucholi.
10.00 Otwarty Turniej Kr?glarski o Puchar Borów Tucholskich – eliminacje (org. MLKS „Tucholanka” sekcja kr?glarska) Kr?gielnia OSiR ul. Pocztowa 7a w Tucholi.
11:00 - 16:00 I Ogólnopolski Bieg „Szlakiem Trzech Wie? nad Borami” (org. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY”) Trasa: Lubiewo - Bys?aw - Bys?awek – Lubiewo.
10:00 Park rozrywki rodzinnej (org. Omni Art.) Stadion OSiR w Tucholi
10.00 - 12.00 Wystawa Twórczo?ci Ludowej i R?kodzie?a oraz Biesiada Twórców Ludowych (org. Borowiackie Towarzystwo Kultury) Tucholski O?rodek Kultury - sala wystawowa i sala kameralna.
11.00 - 17.00 Dzie? Folkloru Borowiackiego „Niezwyk?y region” (org. Tucholski O?rodek Kultury, Burmistrz Tucholi) Plac Zamkowy w Tucholi
12:00 - 17:00  Loty ?mig?owcem (org. Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Oddzia? Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy) Teren przed parkiem wypoczynku „Ma?pi Gaj” w Tucholi.
 13:00 VII Wystawa Pojazdów Zabytkowych „Objazdowo Zabytkowo po Ziemi Tucholskiej” (org. Tucholskie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych, Burmistrz Tucholi) Park wypoczynku „Ma?pi Gaj” w Tucholi, przejazd przez 5 gmin Powiatu Tucholskiego.
16:00 – 18:00 XXIV Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyki My?liwskiej i Wie?owej w Tucholi – Konkurs Muzyki ?w. Huberta (org. ZSL w Tucholi, Polski Zwi?zek ?owiecki, Burmistrz Tucholi) ko?ció? p.w. Bo?ego Cia?a w Tucholi.
20.00 SUMMER DANCE PARTY - Radio GRA w Borach - impreza muzyczna z udzia?em Dj-ów z Radia GRA oraz zaproszonych go?ci (org. GP Media, Omni Art) Stadion OSiR w Tucholi.


13 lipca (niedziela)


5:30 Otwarty Konkurs W?dkarski (org. Polski Zwi?zek W?dkarski – Ko?o nr 135 w Tucholi) Pla?a miejska nad Jeziorem G??boczek w Tucholi
9:00 – 11:00 oraz 15:00 - 17:00 XXIV Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyki My?liwskiej i Wie?owej w Tucholi – koncert galowy (org. ZSL w Tucholi, Polski Zwi?zek ?owiecki, Burmistrz Tucholi) Plac Wolno?ci w Tucholi.
10.00 Otwarty Turniej Kr?glarski o Puchar Borów Tucholskich - fina?y (org. MLKS „Tucholanka” sekcja kr?glarska, Burmistrz Tucholi) Kr?gielnia OSiR ul. Pocztowa 7a w Tucholi.
10:00 VII Wystawa Pojazdów Zabytkowych „Objazdowo Zabytkowo po Ziemi Tucholskiej” (org. Tucholskie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych, Burmistrz Tucholi) Park wypoczynku „Ma?pi Gaj” w Tucholi.
10:00 - 16:00 Turniej Pi?karski Oldboyów o „Puchar Borów Tucholskich” (org. Towarzystwo Pi?karskie Oldboyów „Soko?y”) stadion OSiR w Tucholi.
10:00 Park rozrywki rodzinnej (org. Omni Art.) Stadion OSiR w Tucholi
12.00 Msza Hubertowska (org. ZSL w Tucholi, Polski Zwi?zek ?owiecki) ko?ció? p.w. Bo?ego Cia?a w Tucholi.
17:00 – 19:00 Mila Hydrotoru – biegi uliczne (org. Hydrotor S.A.) Plac Wolno?ci w Tucholi.
17.00 – 20:00 Festyn z Gazet? Pomorsk? i Radiem GRA (org. GP Media) stadion OSiR w Tucholi
20.00 Uroczyste zako?czenie 49. Dni Borów Tucholskich (org. Burmistrz Tucholi) Stadion OSiR w Tucholi
W programie:
- Wyst?p zespo?u rozrywkowego
- Wyst?p gwiazdy LADY PANK


18 lipca (piatek)


12:00 Festiwal muzyczny „TFU!RCZO??” (org. Osoby prywatne) Park wypoczynku „Ma?pi Gaj” w Tucholi. Wyst?pi?:
NDSZ, GNZ PROJEKT, DE SK?AD, OBUWIE, PIECE OF CAKE, NIKT, QULTURKA, MILCZENIE OWIEC, SOK, MS. HOPELESS & THE DISASTER BOYS.

19 lipca (sobota)


10:00 - 15:00 Krajowa Wystawa Psów Ras My?liwskich (org. Zwi?zek Kynologiczny w Polsce, Oddzia? Bydgoszcz) Boisko Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Tucholi.
12:00 - 21:00 XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Bory Tucholskie - 2008” (org. Parafia Opatrzno?ci Bo?ej w Rudzkim Mo?cie, Tucholski O?rodek Kultury, Burmistrz Tucholi) Tucholski O?rodek Kultury - przes?uchania konkursowe.

20 lipca (niedziela)


10:00 Konkurs Tropowców i Posokowców (org. Polski Zwi?zek ?owiecki, Z,O. Bydgoszcz) Tereny Nadle?nictwa Tuchola.
15:00 - 22:00 XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Bory Tucholskie - 2008” (org. Parafia Opatrzno?ci Bo?ej w Rudzkim Mo?cie, Tucholski O?rodek Kultury, Burmistrz Tucholi) Amfiteatr Le?ny w Rudzkim Mo?cie - koncert galowy.

Nastpny >