Bory Tucholskie

Bory Tucholskie

Flesz-Fakty

Park Narodowy Bory Tucholskie utworzono w 1996 roku. Objto tu ochron powierzchni 4 798 ha lasów, remedy jezior, pharm k i torfowisk. Na obszarze Parku stwierdzono wystpowanie 144 gatunków ptaków m.in. uraw, puchacz, bielik.
Jelenia Wyspa Drukuj
Oceny: / 35
KiepskiBardzo dobry 
Friday, 17 February 2006
Spis stron
Jelenia Wyspa
Strona 2
Strona 3
Strona 4
, viagra sale ,Jelenia wyspa' cieka przyrodniczo - dydaktyczna to rodzaj szlaku turystycznego, store który zosta w taki sposób wyznaczony w terenie, aby zaprezentowa przyrod jako zespó elementów i procesów tworzcych wspaniay system, bdcy rodowiskiem, w którym yjemy. Tego typu cieka pod nazw ,,Jelenia wyspa' zlokalizowana jest w pobliu szosy prowadzcej z Tucholi do Tlenia w odlegoci 8 km od Tucholi.
 ImageJej pocztek znajduje si 200 m za osad Nadlenictwa Tuchola w Gobku przy odchodzcej na prawo drodze lenej.cieka przebiega przez tereny lene Lenictwa Plaskosz w czci rezerwatu przyrody "Bagna nad Stk" znanej pod historyczn nazw "Jelenia Wyspa". Po drugiej stronie ulicy znajduje sie wejcie do parku dendrologicznego, w którym moemy oglada opisane na tabliczkach rzadkie gatunki rolin.

Dojazd do Gobka


Park dendrologiczny
Park dendrologiczny


Image

Na terenie cieki Nadlenictwo Tuchola prowadzi kursy, dziki którym zainteresowani mog uzyska szerok widz na temat ekosystemów lenych od samych specjalistów. Kursy odbywaj si w rodku lasu, a take zbudowanym specjalnie do tego celu budynku.

Image

Dugo cieki wynosi okoo 3,5 km . Na tej trasie - w miejscach najciekawszych pod wzgldem przyrodniczym - zlokalizowano 10 przystanków.Wejcie na ciek oznaczone jest w terenie tablic informacyjn, trasa natomiast wytyczona jest kierunkowskazami z symbolem tej cieki - stylizowan sylwetk jelenia.

Przy trasie mona napotka mae tabliczki z wykrzyknikiem, sygnalizujce róne ciekawostki przyrodnicze i historyczne, które odszuka naley samodzielnie. Jest to próba sprowokowania zwiedzajcych do postrzegania zoonoci ekosystemu lenego, a zarazem próba nauki czytania poszczególnych kart "Wielkiej Ksigi Lasu".

Image
Wyznaczone miejsce na ognisko


W dalszej czsci artykuu zamiecilimy zdjcia wykonane na ciece.